Wydawca treści Wydawca treści

Sadzimy 1000 drzew na minutę

 

Sadzenie drzew na terenie Nadleśnictwa Chrzanów

z hasłem akcji „1000 drzew na minutę”

 

Właśnie zakończyliśmy tegoroczne sadzenie drzew, które po raz kolejny odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych „1000 drzew na minutę”. Hasło promujące wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez leśników na liczbę minut w ciągu roku.

W tym roku w naszej akcji wzięły udział:przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu, członkowie Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Uczestnicy sadzili sosnę, dęba oraz buka. Łącznie wspólnie posadziliśmy ponad 2000 młodych drzewek. Zadbaliśmy również o gatunki biocenotyczne czyli takie, które tworzą cenne domieszki w naszych drzewostanach. Wśród wysadzonych krzewów znalazły się: pigwowiec, jarząb pospolity i kalina koralowa. Ich zadaniem jest stworzenie korzystnych warunków dla bytowania zwierząt tworząc ostoje oraz bazy pokarmowe.

Akcja ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności zagadnień związanych z odnowieniem powierzchni leśnych, dbałością leśników o sadzenie różnych rodzimych gatunków drzew, istoty doboru składu gatunkowego drzewostanu do siedliska oraz rozmieszczenia gatunków na powierzchni odnowieniowej. Była to także  okazja do opowiedzenia o  konieczności zabezpieczania upraw przed zwierzyną, która corocznie powodujeznaczne szkody „zjadając” trud i czas poświęcony przez ludzi wykonujących sadzenia. Zwrócono również uwagę na rolę gatunków biocenotycznych przyczyniających się do podniesienia naturalnej odporności lasu i zwiększenia różnorodności biologicznej.


Kiermasz Wielkanocny w Libiążu

W dniu 12 kwietnia Nadleśnictwo Chrzanów przygotowało stoisko edukacyjne na Kiermaszu Wielkanocnym w Libiążu.Odpowiadając na zaproszenie Zarządu Mienia Komunalnego w Libiążu pracownicy naszego nadleśnictwa udali się na targowisko miejsce, gdzie razem z pozostałymi uczestnikami wprowadziliśmy się w świąteczny nastrój Świąt Wielkiej Nocy.

Na przygotowanym przez nas stoisku można było posłuchać o pracy leśnika, prowadzonej gospodarce leśnej, zwierzętach zamieszkujących okoliczne lasy oraz innych ciekawostkach leśnych. Wiedzą chętnie dzielili się Elżbieta Durak Spec.ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa i szkód górniczych, Anna Rejdych Spec. ds. edukacji i turystykioraz Tomasz Śmiałek Spec. ds. zagospodarowania lasu.

Częścią tego wydarzenia było posadzenie pierwszych trzech drzew pod hasłem "Lokalnie na 50-lecie: 50 drzew na 50-lecie" nadania praw miejskich w Libiążu.W sadzeniu świerka razem z Panem Burmistrzem Jackiem Latko oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu Panem Markiem Cyganem wziął udział przedstawiciel Nadleśnictwa ChrzanówAnna Rejdych Spec. ds. edukacji i turystyki.


Ponadto w ramach warsztatów plastycznych można było wykonać świąteczną  kartkę lub szyszkowego kurczaczka w niecodziennej odsłonie.

Cieszymy się, że mimo kapryśnej kwietniowej aury nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem


Akcja sprzątania lasu

Dnia 6 kwietnia rozpoczęliśmy akcję sprzątania lasu w ramach przygotowanego przez Nadleśnictwo Chrzanów. Pierwszą chętną grupą byli członkowie Stowarzyszenia Wioska Pod Skałą, którzy posprzątali fragment lasu na ternie leśnictwa Piła Kościelecka w miejscowości Bolęcin. Miejsce zostało wyznaczoneprzez naszychpracowników: podleśniczego Bolesława Śmiałka oraz Tomasza Śmiałka spec. ds. zagospodarowania lasu, którzy byli również koordynatorami całego przedsięwzięcia.Po niespełna 3 godzinach udało się napełnić aż 45 worków.

Akcja sprzątania lasów

 

Drodzy Nauczyciele oraz Uczniowie

 

            Nadleśnictwo Chrzanów w związku z dużym problem wywozu śmieci do lasu, z którym borykamy się jako jednostka odpowiedzialna za utrzymanie terenów leśnych Skarbu Państwa w należytym porządku, zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w tegoroczną akcję sprzątania lasów organizowaną przez nasze nadleśnictwo.

Zapewniamy dostarczenie worków, rękawiczek oraz oczywiście odbiór zebranych śmieci. Na każde spotkanie przyjedzie pracownik służby leśnej celem wskazania miejsca sprzątania oraz koordynacji prac. Na prośbę zainteresowanej grupy może zostać przeprowadzona krótka pogadanka edukacyjna o lasach z naszego terenu. Po spotkaniu proponujemy zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek. Termin przeprowadzenia akcji będzie uzgadniany indywidualnie z każdą chętną grupą.

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o zgłoszenie pocztą elektroniczną: chrzanow@katowice.lasy.gov.plz podaniem danych do kontaktu osoby odpowiedzialnejza organizację z Państwa strony (imię, nazwisko, tel.) celem uzgodnienia szczegółów. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Anną Rejdych tel. 32 623 23 40 *333 lub 668 119 654.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 


Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona jest na bazie naturalnych walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Chrzanów i w oparciu o istniejącą bazę edukacyjną. W roku 2000 Nadleśnictwo Chrzanów oddało do użytkowania ścieżkę przyrodniczo - leśną w kompleksie leśnym Puszczy Dulowskiej. Bogata w treści oferta ścieżki oraz jej usytuowanie przy silnie zurbanizowanym obszarze ośrodków miejskich takich jak Trzebinia, Chrzanów, Libiąż czy też niewielka odległości aglomeracji Krakowa sprawia, że trasa ścieżki oprócz zalet przyrodniczych i edukacyjnych stanowi punkt rekreacji pieszej oraz rowerowej. Ponadto przy ścieżce znajdują się tablice edukacyjne, przy których można przeprowadzić ciekawą lekcję o tematyce leśnej. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych a ich realizacja możliwa jest we wszystkich porach roku.

Nadleśnictwo współpracuje również z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie udostępniając teren dla studentów w celu prowadzenia ćwiczeń terenowych z ochrony lasu, dendrometrii, gleboznawstwa i łowiectwa.

Spotkania w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oraz zajęcia w terenie stanowią możliwość poznawania otaczającej przyrody, jak również zapoznania się z charakterem pracy leśników i prowadzoną przez nich gospodarką leśną. Lekcję przyrody można również zorganizować w Sali Edukacyjnej znajdującej się w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów. Sala wyposażona jest w sprzęt multimedialny, gabloty entomologiczne oraz plansze edukacyjne. Prowadzenie cyklicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną obejmuje tematykę zagospodarowania lasu, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody.

Zajęcia prowadzone w ramach edukacji przyrodniczo-leśnej mogą mieć formę:

- prelekcji w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów

- prelekcji w szkołach, przedszkolach i innych placówkach

- spotkań w lesie

Każdorazowo celem zorganizowania spotkania z pracownikiem Nadleśnictwa Chrzanów należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o powyższe przesyłając go pocztą tradycyjną na adres:

Nadleśnictwo Chrzanów,

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

lub pocztą elektroniczną: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl


 

Zajęcia edukacyjne zrealizowane na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2016:

 

Lp.

DATA

GRUPA

MIEJSCE

TEMATYKA

1

22.01.2016

Szkoła Podstawowa nr 9 Chrzanów -oddziały integracyjne

teren leśnictwa Kroczymiech

Lasy Nadleśnictwa Chrzanów, gospodarka leśna oraz łowiecka

2

16.02.2016

Przedszkole językowo-artystyczne "Akademia Przedszkolaka"

przedszkole

Zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt

3

14.03.2016

Przedszkole Miejskie nr 25 w Jaworznie

przedszkole

Zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

4

19.02.2016

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie

szkoła

Gatunki lasotwórcze lasów Nadleśnictwa Chrzanów, specyfika pracy leśniczego

5

24.02.2016

Zespół Szkół w Bukownie

szkoła

Podsumowanie Leśnej Szkoły realizowanej w roku 2015

6

10.03.2016

Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi Królowej w Dulowej

szkoła

Gatunki lasotwórcze lasów Nadleśnictwa Chrzanów, specyfika pracy leśniczego, zabiegi gospodarcze z zakresu hodowli lasu

7

14.03.2016

Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 19 w Jaworznie

teren leśnictwa Kroczymiech

Zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

8

21.03.2016

Przedszkole Samorządowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

przedszkole, Obchody Dnia Wiosny

Zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

9

31.03.2016

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Libiążu

przedszkole

Zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów, prace leśne

10

02.04.2016

sadzenie drzew z członkami PTT

leśnictwo Piła Kościelecka

Gatunki lasotwórcze lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zabiegi gospodarcze z zakresu hodowli lasu, czynności związane z odnowieniem drzewostanów, posadzenie 100 szt. sosny zwyczajnej

11

04.04.2016

sadzenie drzew z uczniami Gimnazjum nr 4 w Jaworznie im. Orła białego

leśnictwo Podłęże

Gatunki lasotwórcze lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zabiegi gospodarcze z zakresu hodowli lasu, czynności związane z odnowieniem drzewostanów, posadzenie 100 szt. sosny zwyczajnej

12

13.04.2016

sadzenie drzew z uczniami Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Dulowej

leśnictwo Dulowa

Omówienie czynności gospodarczych związanych z odnawianiem drzewostanów, technik sadzenia oraz posadzenie 100 szt. sosny zwyczajnej

13

06.05.2016

Przedszkole Samorządowe nr 15 w Jaworznie

przedszkole

Prace wykonywane przez leśników, zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

14

12.05.2016

Przedszkole Samorządowe nr 19 w Jeleniu

leśnictwo Chełmek

Prace wykonywane przez leśników, zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

15

10.06.2016

Szkoła Podstawowa nr 19 w Jaworznie

teren Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie

Praca leśnika, zabiegi gospodarcze wykonywane w lasach

16

23.09.2016

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Libiążu

leśnictwo Kroczymiech

Drzewa i zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

17

23.09.2016

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Chrzanowie

przedszkole

Drzewa i zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

18

27.09.2016

Ośrodek Szkolno- Wychowawczy przy Szkole Podstawowej nr 9 w Chrzanowie z oddziałami integracyjnymi

szkoła

Praca leśnika, zasady korzystania z terenów leśnych, zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów

19

10.10.2016

Niepubliczny żłobek "Smyki" w Libiążu

żłobek

Akcja zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierząt celem dokarmiania w okresie zimy

20

22.09.2016

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Trzebini

Rezerwat Przyrody "Lipowiec"

Historia powstania rezerwatu, chronione gatunki fauny i flory

21

27.09.2016

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Trzebini

Rezerwat Przyrody "Lipowiec"

Historia powstania rezerwatu, chronione gatunki fauny i flory

22

28.09.2016

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Trzebini

Rezerwat Przyrody "Lipowiec"

Historia powstania rezerwatu, chronione gatunki fauny i flory

23

03.11.2016

Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

cykl spotkań -cztery pory roku w lesie

Praca leśnika, rozpoznawanie zwierząt po tropach i porożach

24

21.11.2016

Przedszkole Samorządowe nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

cykl spotkań -cztery pory roku w lesie

Zimowe dokarmianie zwierząt leśnych, prace leśne zimą

25

19.10.2016

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie

szkoła

Zwierzęta lasów Nadleśnictwa Chrzanów, omówienie gatunków  kopytnych, rodzaje i rozwój poroża

26

18.10.2016

Niepubliczna Szkoła Podstawowa EDISON w Chrzanowie

szkoła

Zimowe dokarmianie zwierząt -terminy, sposoby dokarmiania oraz rodzaje karmy. Odbiór zebranych kasztanów i żółędzie dla zwierząt

27

27.10.2016

Centrum Informacji Ekologicznej Powiatu Chrzanowskiego przy Zespole Szkół Ekonomicznio-Chemicznych w Trzebini

leśnictwo Myślachowice

Prace z zakresu gospodarki leśnej, etapy odnawiania drzewostanów, dobór gatunków, rodzaje sortymentów drewna, sposoby pomiaru drewna krótkiego (stosy) oraz długiego (pomiar posztuczny)

28

26.10.2016

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie

przedszkole

Praca leśnika, mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt, tropy i poroża

29

04.11.2016

Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie

szkoła

Praca leśnika, mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt, tropy i poroża

30

17.11.2016

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie

szkoła

Praca leśnika, mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt, tropy i poroża

31

23.11.2013

Niepubliczne Przedszkole im. Walta Disneya w Chrzanowie

przedszkole

Praca leśnika, mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt, tropy i poroża

32

01.12.2016

Akademia Przedszkolaka w Chełmku

przedszkole

Praca leśnika, mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt, tropy i poroża

33

01.12.2016

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Chełmku

przedszkole

Praca leśnika, mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt, tropy i poroża

34

05.12.2016

Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie

szkoła

Praca leśnika, mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Chrzanów, zimowe dokarmianie zwierząt, tropy i poroża

 

 


 


Obiekty edukacyjne: Ścieżka przyrodniczo-leśna w Puszczy Dulowskiej

Ścieżka Przyrodniczo-Leśna została utworzona w 2000 roku na terenie Puszczy Dulowskiej. Celem jej utworzenia było udostępnienie dla ruchu turystycznego ciekawych i cennych przyrodniczo terenów leśnych.

Ścieżka ma długość około 5,5 km i wiedzie przez centralną części puszczy. Poruszając się nią możemy zaobserwować różnorodność gatunkową drzew leśnych, które  tworzą drzewostany na terenie naszego Nadleśnictwa. Z pewnością dodatkową atrakcją jest również możliwość zaobserwowania śladów działalności licznie występujących na tym obszarze bobrów (bóbr europejski łac. Castor fiber). Bystry obserwator łatwo dostrzeże ścięte przez bobry drzewa, zbudowane przez nie żeremie i tamy oraz będące ich skutkiem zalewiska.

Zapraszamy do korzystania z utworzonej ścieżki zarówno przedszkolaki, młodzież szkolną,  rowerzystów, biegaczy jak i innych uprawiających sport, a szczególnie tych, którzy chcą spędzić czas na łonie natury.