Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy

Powrót

Monitoring

Monitoring

 

Tereny leśne Nadleśnictwa Chrzanów objęte są nadzorem mobilnych fotopułapek.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest PGL LP Nadleśnictwo Chrzanów reprezentowane przez Nadleśniczego z siedzibą w Chrzanowie  ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów, Adres e-mail: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl, telefon: 32/6232340.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: biuro@personal-data.pl.

 

Dane będą przetwarzane w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających
na terenie lasu, zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia.

Informujemy, że:

  1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni, a w szczególnych przypadkach do czasu zakończenia postępowania.

  3. Odbiorcami są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  5. Administrator nie przewiduje profilowania.

  6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z przepisami ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.