Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Nadleśnictwo Chrzanów
Nadleśnictwo Chrzanów
+48 32 623 23 40
+48 32 623 41 54

UWAGA! Adres: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Podania kierowane na ten adres, zgodnie z art.63 § 1 zd.2 k.p.a. będą pozostawione bez rozpatrzenia. Czytaj więcej...

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

ePUAP: pgl_lp_0207/SkrytkaESP

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Kancelarie leśnictw:

wtorki 8.00 - 10.00, czwartki 14.00 - 16.00

Dział Stanu Posiadania /pokój nr 8/ - środa jest dniem wewnętrznym

 

Nadleśniczy
Ewelina Boruń
32 623 23 40; wew. *100
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Śmiałek
32 623 23 40; wew.*311
Glówna Księgowa
Małgorzata Gut
32 623 23 40; wew. *611
Sekretarz
Dawid Pasternak
32 623 23 40; wew. *671

Inżynier Nadzoru

Radosław Bąk
Tel.: +48 662 286 948
Kamil Myrcik
Tel.: +48 668 119 637

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Angelika Łącz
Instruktor Techniczny
Tel.: 32 623 23 40; wew.*335
Sandra Lesiak
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. użytkowania i marketingu
Tel.: +48 785 202 170; 32 623 23 40; wew. *334
Elżbieta Durak
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa i szkód górniczych
Tel.: +48 668 125 284; 32 623 23 40; wew. *331
Przemysław Baran
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych
Tel.: +48 665 119 108; 32 623 23 40; wew. *332
Anna Rejdych
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji
Tel.: +48 668 119 654; 32 623 23 40; wew. *333

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Joanna Wójcik
Starsza Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*612
Paulina Wyka-Kozik
Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*613
Agnieszka Feliksiak
Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*615
Aneta Wasyl
Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*614

DZIAŁ SEKRETARZA

Agnieszka Jarosz
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 32 623 23 40 wew. *672
Klaudia Jędruch
Specjalista ds. administracji
Tel.: 32 623 23 40 wew. *673

DZIAŁ KADR

Agata Fedak
Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Tel.: 32 623 23 40; wew.*131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Bolesław Śmiałek
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: +48 668 125 299

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Julia Szablowska
Tel.: +48 509 294 032