Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Nadleśnictwo Chrzanów
Nadleśnictwo Chrzanów
+48 32 623 23 40
+48 32 623 41 54

UWAGA! Adres: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl nie jest adresem do doręczeń elektronicznych. Podania kierowane na ten adres, zgodnie z art.63 § 1 zd.2 k.p.a. będą pozostawione bez rozpatrzenia. Czytaj więcej...

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

ePUAP: pgl_lp_0207/SkrytkaESP

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Kancelarie leśnictw:

wtorki 8.00 - 10.00, czwartki 14.00 - 16.00

Dział Stanu Posiadania /pokój nr 8/ - środa jest dniem wewnętrznym

 

Nadleśniczy
Krzysztof GOŁĄBEK
32 623 23 40; wew. *100
Zastępca Nadleśniczego
Ewelina BORUŃ
32 623 23 40; wew. *311
Glówna Księgowa
Małgorzata GUT
32 623 23 40; wew. *611
Sekretarz
Klaudia JĘDRUCH
32 623 23 40; wew. *671

Inżynier Nadzoru

Radosław BĄK
Tel.: +48 662 286 948
Kamil MYRCIK
Tel.: +48 668 119 637

DZIAŁ SEKRETARZA

Paulina KARPIŃSKA-FUCZEK
Referent ds. administracyjno-budowlanych
Tel.: 32 623 23 40; *672

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Tomasz ŚMIAŁEK
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 726 600 610, 32 623 23 40; wew.*335
Sandra LESIAK
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. użytkowania i marketingu
Tel.: +48 785 202 170; 32 623 23 40; wew. *334
Elżbieta DURAK
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa i szkód górniczych
Tel.: +48 668 125 284; 32 623 23 40; wew. *331
Przemysław BARAN
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych
Tel.: +48 665 119 108; 32 623 23 40; wew. *332
Anna REJDYCH
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji
Tel.: +48 668 119 654; 32 623 23 40; wew. *333

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Joanna WÓJCIK
Starsza Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*612
Paulina WYKA-KOZIK
Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*613
Agnieszka FELIKSIAK
Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*615
Henryka KACZMARCZYK
Starsza Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*600
Małgorzata LABUS-WABNO
Księgowa
Tel.: 32 623 23 40; wew.*614

DZIAŁ KADR

Agata FEDAK
Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Tel.: 32 623 23 40; wew.*131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Sebastian GRUSZKA
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 668 125 285
Marek BATOR
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: +48 785 202 097

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Julia Szablowska
Tel.: 509-294-032