Wydawca treści Wydawca treści

Siedziba Nadleśnictwo Chrzanów
Nadleśnictwo Chrzanów
+48 32 623 23 40
+48 32 623 41 54

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

ePUAP: pgl_lp_0207/SkrytkaESP

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Kasa jest czynna w godzinach 7.30 - 14.00 

Kancelarie leśnictw:

wtorki 8.00 - 10.00, czwartki 14.00 - 16.00

Dział Stanu Posiadania /pokój nr 8/ - środa jest dniem wewnętrznym

 

Nadleśniczy
Andrzej BERKOWSKI
32 623 23 40; *100
Zastępca Nadleśniczego
Ewelina BORUŃ
32 623 23 40; *311
Glówny Księgowy
Małgorzata GUT
32 623 23 40; *611
Sekretarz
Małgorzata NIWA
32 623 23 40; *671

Inżynier Nadzoru

Kamil MYRCIK
Tel.: +48 668 119 637

DZIAŁ SEKRETARZA

Klaudia JĘDRUCH
Referent ds. administracyjno-budowlanych
Tel.: +48 668 119 658

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Tomasz ŚMIAŁEK
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. zagospodarowania lasu
Tel.: +48 726 600 610
Łukasz CIEŚLIK
Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. użytkowania i marketingu
Tel.: +48 609 540 009
Elżbieta DURAK
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa i szkód górniczych
Tel.: +48 668 125 284
Przemysław BARAN
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych
Tel.: +48 665 119 108
Anna Rejdych
Specjalista SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji
Tel.: +48 668 119 654

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Henryka KACZMARCZYK
Starsza Księgowa
Tel.: *613
Joanna WÓJCIK
Księgowa
Tel.: *614
Małgorzata LABUS
Księgowa
Agata FEDAK
Księgowa - KASJER
Tel.: 32 623 23 40 WEWN. 600

DZIAŁ KADR

Pamela GŁOWNIA
Specjalista d/s pracowniczych i socjalnych
Tel.: 32 623 23 40 WEWN. 131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Sebastian GRUSZKA
Komendant Straży Leśnej
Tel.: +48 668 125 285
Marek BATOR
Strażnik Leśny
Tel.: +48 785 202 097

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Julia Szablowska
Tel.: 509-294-032