Asset Publisher Asset Publisher

headquarters Nadleśnictwo Chrzanów
Nadleśnictwo Chrzanów
+48 32 623 23 40
+48 32 623 41 54

ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

ePUAP: pgl_lp_0207/SkrytkaESP

Biuro Nadleśnictwa Chrzanów jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00

Kasa jest czynna w godzinach 7.30 - 14.00 

Kancelarie leśnictw:

wtorki 8.00 - 10.00, czwartki 14.00 - 16.00

Dział Stanu Posiadania /pokój nr 8/ - środa jest dniem wewnętrznym

 

p.o. Nadleśniczy
Krzysztof GOŁĄBEK
32 623 23 40; *100
Zastępca Nadleśniczego
Ewelina BORUŃ
32 623 23 40; *311
Glówna Księgowa
Małgorzata GUT
32 623 23 40; *611
Sekretarz
Klaudia Jędruch
32 623 23 40; *671

Inżynier Nadzoru

Radosław BĄK
phone-abbreviation: +48 662 286 948
Kamil MYRCIK
phone-abbreviation: +48 668 119 637

DZIAŁ SEKRETARZA

Paulina Karpińska-Fuczek
Referent ds. administracyjno-budowlanych
phone-abbreviation: 32 623 23 40; *672

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Tomasz ŚMIAŁEK
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. zagospodarowania lasu
phone-abbreviation: +48 726 600 610
Łukasz CIEŚLIK
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. użytkowania i marketingu
phone-abbreviation: +48 609 540 009
Elżbieta DURAK
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa i szkód górniczych
phone-abbreviation: +48 668 125 284
Przemysław BARAN
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania i lasów niepaństwowych
phone-abbreviation: +48 665 119 108
Anna Rejdych
Starszy Spec. SŁUŻBY LEŚNEJ ds. stanu posiadania, turystyki i edukacji
phone-abbreviation: +48 668 119 654

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Henryka KACZMARCZYK
Starsza Księgowa
phone-abbreviation: *613
Joanna WÓJCIK
Księgowa
phone-abbreviation: *614
Agnieszka Feliksiak
Księgowa
phone-abbreviation: *615
Agata FEDAK
Starsza Księgowa - KASJER
phone-abbreviation: 32 623 23 40 WEWN. 600

DZIAŁ KADR

Specjalista d/s pracowniczych i socjalnych
phone-abbreviation: 32 623 23 40 WEWN. 131

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Sebastian GRUSZKA
Komendant Straży Leśnej
phone-abbreviation: +48 668 125 285
Marek BATOR
Starszy Strażnik Leśny
phone-abbreviation: +48 785 202 097

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Julia Szablowska
phone-abbreviation: 509-294-032