Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo Chrzanów zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 20 255,60 ha w jednym obrębie leśnym – Chrzanów. Nadleśnictwo podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa oraz Podłęże.

Spośród wszystkich typów siedliskowych lasu, największe powierzchnie  w Nadleśnictwie Chrzanów  zajmują kolejno Bory Świeże (22,34%), Bory Mieszane Wilgotne (22,48%) oraz Bory Mieszane Świeże (22,34%).

 

Udział procentowy Typów Siedliskowych Lasu

 

 

Zestawienie typów siedliskowych lasu w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

W Nadleśnictwie Chrzanów przeważają zdecydowanie drzewostany sosnowe  zajmujące 74,06% powierzchni. Drzewostany z przeważającym udziałem brzozy zajmują 12,83%. Kolejne miejsce zajmują drzewostany bukowe (5,80%), olszyny (2,12%), oraz drzewostany z przewagą dęba (1,53%).

Udział powierzchniowy gatunków głównych

 

 

Niektóre cechy dominujących drzewostanów według gatunków panujących

 

 

Struktura wiekowa drzewostanów Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Zestawienie danych historycznych (od 1968 roku) w poszczególnych rewizjach urządzeniowych obrazujących zmiany zasobów leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów:

Zmiany zapasu na powierzchni leśnej – m3 brutto

 

 

 

Zmiany średniej zasobności – m3/ha

 

 

Zmiana średniego wieku drzewostanów – w latach


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY W OHZ DULOWA

PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY W OHZ DULOWA

Nadleśnictwo Chrzanów informuje, że z dniem 01.04.2021 r. na terenie zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny  Lasów Państwowych "Dulowa" uruchamia sprzedaż bezpośrednią tusz zwierzyny tj. jeleni, danieli, saren i dzików. Sprzedaż dotyczy zwierzyny w skórze (wypatroszonej).

Punkt sprzedaży bezpośredniej posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny: 120356023,
nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie.

Zamówienia prosimy składać pisemnie na poniższy adres:

Nadleśnictwo Chrzanów

Ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

 

lub na adres mail: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

 

Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w punkcie zlokalizowanym pod poniższym adresem (odbiór tusz):

Ul. Tenczyńska 11, Dulowa, 32-545 Karniowice

 

Odbiór tuszy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wg kolejności zgłoszeń:

- z leśniczym leśnictwa Dulowa tel. 660 492 563

lub

- z specjalistą w dziale gospodarki leśnej zajmujący się gospodarką łowiecką tel. 668 125 284

 

Osoby chętne do zakupu dziczyzny pochodzącej z zarządzanego OHZ-tu proszone są o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży, dostępnym do pobrania poniżej i postępowania zgodnie z jego wskazówkami.

Realizacja zamówień będzie odbywała się zgodnie z terminami polowań ustalonymi w prawie łowieckim, tj.

 1. Dziki – cały rok

 2. Sarny

  Rogacze – od 11.05 do 30.09

  Kozy, koźlęta – od 01.10 do 15.01

 3. Daniele – od 01.09 do końca lutego

 4. Jelenie

  Byki – od 21.08 do  końca lutego

  Łanie – od 01.09 do 15.01

  Cielęta – od 01.09 do końca lutego

 

 

Zapraszamy do składania zamówień.

Poniżej do pobrania, oprócz regulaminu sprzedaży PSBD i cennika sprzedaży tusz dziczyzny, druk ułatwiający dokonanie ewentualnego zamówienia.