Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo Chrzanów zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 20 255,60 ha w jednym obrębie leśnym – Chrzanów. Nadleśnictwo podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa oraz Podłęże.

Spośród wszystkich typów siedliskowych lasu, największe powierzchnie  w Nadleśnictwie Chrzanów  zajmują kolejno Bory Świeże (22,34%), Bory Mieszane Wilgotne (22,48%) oraz Bory Mieszane Świeże (22,34%).

 

Udział procentowy Typów Siedliskowych Lasu

 

 

Zestawienie typów siedliskowych lasu w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

W Nadleśnictwie Chrzanów przeważają zdecydowanie drzewostany sosnowe  zajmujące 74,06% powierzchni. Drzewostany z przeważającym udziałem brzozy zajmują 12,83%. Kolejne miejsce zajmują drzewostany bukowe (5,80%), olszyny (2,12%), oraz drzewostany z przewagą dęba (1,53%).

Udział powierzchniowy gatunków głównych

 

 

Niektóre cechy dominujących drzewostanów według gatunków panujących

 

 

Struktura wiekowa drzewostanów Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Zestawienie danych historycznych (od 1968 roku) w poszczególnych rewizjach urządzeniowych obrazujących zmiany zasobów leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów:

Zmiany zapasu na powierzchni leśnej – m3 brutto

 

 

 

Zmiany średniej zasobności – m3/ha

 

 

Zmiana średniego wieku drzewostanów – w latach


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ojcowie niepodległości wystawa plenerowa

Ojcowie niepodległości wystawa plenerowa

"Ojcowie Niepodległości"
wystawa plenerowa


Zapraszamy na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”, którą od 5 do 24 kwietnia można oglądać przed siedzibą Nadleśnictwa Chrzanów przy ul. Oświęcimskiej 31 w Chrzanowie w godz. 7:00-15:00 (za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dnia wolnego od pracy 18.04.2022 r.)

Wystawa składa się z 10 wolnostojących trzyplanszowych ekspozytorów.
Znajdziemy tu mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia z okresu odbudowy państwa polskiego oraz przedruki stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

W głównej części wystawy zaprezentowano sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej  tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają krótkie biogramy tych postaci, a także interesujące fotografie archiwalne z tamtych czasów.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze, politycy oraz działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne i religijne, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego celu: NIEPODLEGŁOŚĆ i wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorami wystawy są dr Zofia Fenrych i Mateusz Lipko we współpracy z: Grzegorzem Czapskim, Maciejem Fryczem, Pawłem Miedzińskim, Magdaleną Ruczyńską, dr. Pawłem Skubiszem i prof. Włodzimierzem Suleją.

Wystawę IPN-u „Ojcowie Niepodległości” będą gościły wszystkie 38 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
W latach 2020-2023 przemierzy ponad 6 tys. kilometrów w województwach śląskim i opolskim, a także części małopolskiego i świętokrzyskiego.

Następnym miejscem prezentacji będzie Nadleśnictwo Herby, gdzie wystawę będzie można oglądać w dniach 26 kwietnia-15 maja

Materiały do pobrania