Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Nadleśnictwo Chrzanów zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 20 255,60 ha w jednym obrębie leśnym – Chrzanów. Nadleśnictwo podzielone jest na 12 leśnictw: Kroczymiech, Chełmek, Mętków, Bobrek, Płoki, Dulowa, Piła Kościelecka, Sławków, Bukowno, Ciężkowice, Szczakowa oraz Podłęże.

Spośród wszystkich typów siedliskowych lasu, największe powierzchnie  w Nadleśnictwie Chrzanów  zajmują kolejno Bory Świeże (22,34%), Bory Mieszane Wilgotne (22,48%) oraz Bory Mieszane Świeże (22,34%).

 

Udział procentowy Typów Siedliskowych Lasu

 

 

Zestawienie typów siedliskowych lasu w powierzchni leśnej Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

W Nadleśnictwie Chrzanów przeważają zdecydowanie drzewostany sosnowe  zajmujące 74,06% powierzchni. Drzewostany z przeważającym udziałem brzozy zajmują 12,83%. Kolejne miejsce zajmują drzewostany bukowe (5,80%), olszyny (2,12%), oraz drzewostany z przewagą dęba (1,53%).

Udział powierzchniowy gatunków głównych

 

 

Niektóre cechy dominujących drzewostanów według gatunków panujących

 

 

Struktura wiekowa drzewostanów Nadleśnictwa Chrzanów

 

 

Zestawienie danych historycznych (od 1968 roku) w poszczególnych rewizjach urządzeniowych obrazujących zmiany zasobów leśnych w Nadleśnictwie Chrzanów:

Zmiany zapasu na powierzchni leśnej – m3 brutto

 

 

 

Zmiany średniej zasobności – m3/ha

 

 

Zmiana średniego wieku drzewostanów – w latach


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Łączą nas drzewa

Łączą nas drzewa

„Łączą nas drzewa”

 

Już 5 maja podczas ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zorganizują szereg leśnych spotkań podczas, których dzieci, młodzież i dorośli wraz z leśnikami będą brać udział w sadzeniu lasu.

 

 

Las, otaczająca nas przyroda to dziedzictwo przekazane nam przez przodków i tym samym dobro, które jesteśmy zobowiązani zostawić dla przyszłych pokoleń. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na rolę drzew w przyrodzie, na wielofunkcyjność polskich lasów oraz na globalne znaczenie drzewostanów w odniesieniu do zmian klimatu i zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska.

 

Pamiętajmy, że lasy to:

-wielka fabryka tlenu

-dystrybutor czystego powietrza

-magazyn wody

-środowisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt

-miejsce naszego wytchnienia

 

Las jest również producent wspaniałego surowca - DREWNA.

Tak - drewno jest z lasu, drewno jest materiałem ekologicznym, odnawialnym, całkowicie biodegradowalnym i wykorzystywanym w bardzo wielu dziedzinach naszego życia.

 

Szanujmy nasze lasy, nie zaśmiecajmy ich, przestrzegajmy przepisów ochrony przeciwpożarowej. Las rośnie bardzo wolno, a płonie bardzo szybko.

 

Tylko w tym roku na terenie naszego nadleśnictwa zostanie posadzone nowe pokolenie lasu na powierzchni 167 ha, do tego celu zakupiliśmy 950 tysięcy sadzonek 25-ciu gatunków. Oczywiście mając na względzie żyzność naszych gleb większość z nich stanowi sosna, duży udział mają również dąb, buk, brzoza, olcha, świerk nie zabraknie także jodły, modrzewia, lipy, wiązu, klona oraz innych gatunków biocenotycznych.

 

W tym roku posadzimy również po raz pierwszy w naszych lasach jarzęba brekinię, nasz rodzimy gatunek jarzęba będący pod ochroną oraz dęba bezszypułkowego, który jest naszym rodzimym gatunkiem, ale ze względu na wymagania glebowe i wilgotnościowe rzadko jest sadzony w naszym regionie.

 

Niech kampania „Łączą nas drzewa”

faktycznie zwróci naszą uwagę na to dziedzictwo przyrodnicze. Opowiedzmy o nim dzieciom i wnukom.

Wybierzmy się do lasu na spacer. Korzystajmy mądrze

z naszych lasów!