Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

Ćwiczenia Straży Pożarnej

Ćwiczenia Straży Pożarnej

W dniu 24 kwietnia br. na terenie lasów Nadleśnictwa Chrzanów w leśnictwie Szczakowa odbyły się ćwiczenia straży pożarnej w zakresie gaszenia pożaru terenów leśnych. Zadania taktyczne zostały opracowane pod przewodnictwem Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Strażacy próbowali „ugasić” symulowany pożar w lesie zauważony przez postronną osobę. Bliskość  Zalewu Sosina umożliwiła szybkie działania gaśnicze strażaków. Pomocą również służyły samoloty gaśnicze, które wykonały kilka zrzutów wody na palące się tereny leśne. W ćwiczeniach brało udział 25 samochodów bojowych i operacyjnych z m.in. PSP Jaworzno.

Ćwiczenia miały na celu doskonalenie działań przy gaszeniu pożarów lasu, weryfikację umiejętności poruszania się w terenie leśnym oraz budowy systemu dostarczania i buforowania wody. Służyły one także doskonaleniu współdziałania służb jednostek straży pożarnej i służby leśnej Nadleśnictwa Chrzanów.