Inne wydarzenia Inne wydarzenia

Powrót

Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej

Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 28 lipca br. na terenie Nadleśnictwa Chrzanów odbyły się powiatowe ćwiczenia Straży Pożarnej, których obserwatorami byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Ćwiczenia miały miejsce na terenach leśnych przy stawach „Groble" oraz „Makowiska" w leśnictwie Kroczymiech i Chełmek.

Straż przeprowadziła improwizację pożaru lasu wraz z elementami obrony terenów zabudowanych przed przemieszczeniem się pożaru na budynki. W celu ochrony terenów leśnych przed dalszym rozprzestrzenianiem się pożaru strażacy użyli kurtyn wodnych oraz armatek wodnych. W akcji uczestniczyło 6 jednostek PSP Chrzanów, 2 jednostki PSP Oświęcim oraz 11 jednostek OSP.

W działaniach gaśniczych uczestniczyły również samoloty – dromadery, które na co dzień gaszą pożary lasów.

Jako gospodarze terenów leśnych uczestnikami ćwiczeń w zakresie orientacji terenowej jak również obserwatorami byli pracownicy Nadleśnictwa Chrzanów.

Akcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród miejscowej ludności, turystów i wędkarzy znajdujących się w okolicy.