AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Zaproszenie do składania ofert na zamównie do 130 tys. złotych - KOMUNIKAT

Zaproszenie do składania ofert na zamównie do 130 tys. złotych - KOMUNIKAT

Chrzanów, dnia 25.11.2021 r.

KOMUNIKAT

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu wyceny nieruchomości będących przedmiotem „Zaproszenia do składania ofert” ogłoszonego w dniu 22.11.2021 r. Nadleśnictwo Chrzanów informuje:

Drzewostan znajdujący się na nieruchomości jest częścią składową tej nieruchomości. Rzeczoznawca, który decyduje się wyceniać nieruchomość powinien dokładnie wiedzieć jaką metodę wyceny przyjąć. Jeżeli na gruncie znajduje się drzewostan, to nieruchomość powinna być wyceniona razem z drzewostanem, z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości w dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej oraz celu na jaki nieruchomość ma zostać przeznaczona. Informujemy, że dla drzewostanów zostały wykonane szacunki brakarskie.

Zamawiający oczekuje, że w operacie wartość drzewostanu dla każdej z działek będzie wyodrębniona.


Nadleśnictwa i inne