AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne

Zamównie publiczne: wykonanie usług z zakresu Gospodarki Leśnej na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w 2022 roku.

Nadleśnictwo Chrzanów zamierza przeznaczyć na powyższe zamówienie kwotę w wysokości 5 689 199,28 zł netto.

 

wartość netto

pakiet IR

950479,48

pakiet IIR

999883,42

pakiet IIIR

887789,54

pakiet IVR

921949,65

pakiet VR

736871,79

pakiet VIR

660854,05

pakiet IIM

531371,35

 

Powyższe kwoty obejmują dodatkowo wartość zamówień dodatkowych ani prawa opcji.


Nadleśnictwa i inne