Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W Leśnictwie Szczakowa ustanowiono na 9.91 ha powierzchniowy pomnik przyrody sasanki otwartej i dziewięćsiła bezłodygowego. Niestety, wskutek niszczącej presji społeczeństwa areał występowania roślin niemal całkowicie zanikł.
Zdecydowaną większość pomników przyrody w nadleśnictwie stanowią pojedyncze drzewa, z których należy wymienić m. in. aleję drzew przy leśniczówce w Podłężu składająca się z sześciu dębów szypułkowych oraz dwóch jesionów wyniosłych. Oprócz tego na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano 2 lipy drobnolistne, 11 dębów szypułkowych, 2 graby, 1 jesion wyniosły, 1 buk zwyczajny oraz 1 wiąz szypułkowy.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja ,,Bezpieczne wakacje 2020''

Akcja ,,Bezpieczne wakacje 2020''

W dniach 3-5 lipca br. komendant Straży leśnej Nadleśnictwa Chrzanów zorganizowała akcję lokalną wraz z posterunkami Straż leśnej Nadleśnictwa Olkusz i Złoty Potok. Akcja objęła swym zasięgiem Nadleśnictwa Olkusz i Chrzanów, 4 Leśnictwa w nadleśnictwie Olkusz i 5 w Nadleśnictwie Chrzanów. W sumie nałożono 9 mandatów – za kwotę 2200 zł i 10 pouczeń przyczyną nałożenia mandatów były nieuprawniony wjazd do lasu, płoszenie zwierząt, puszczanie psa luzem, palenie ognia w lesie. Akcja miała na celu przede wszystkim uczulenie społeczeństwa na poszanowanie zasad obowiązujących na terenach leśnych jak również ograniczenie wjazdu na tereny leśne dla quadów i motocykli terenowych powszechnie penetrujących drogi i inne obszary leśne na terenie obu nadleśnictw.

Akcja organizowana jest lokalnie od 3 lat, dzięki zaangażowaniu Strażników Leśnych trzech nadleśnictw przynosi efekty podnosząc świadomość społeczeństwa w zakresie poszanowania lasów

Tego typu akcje będą kontynuowane w przyszłości - zapowiada Komendant chrzanowskiej Straży Leśnej.