Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

W Leśnictwie Szczakowa ustanowiono na 9.91 ha powierzchniowy pomnik przyrody sasanki otwartej i dziewięćsiła bezłodygowego. Niestety, wskutek niszczącej presji społeczeństwa areał występowania roślin niemal całkowicie zanikł.
Zdecydowaną większość pomników przyrody w nadleśnictwie stanowią pojedyncze drzewa, z których należy wymienić m. in. aleję drzew przy leśniczówce w Podłężu składająca się z sześciu dębów szypułkowych oraz dwóch jesionów wyniosłych. Oprócz tego na terenie nadleśnictwa zinwentaryzowano 2 lipy drobnolistne, 11 dębów szypułkowych, 2 graby, 1 jesion wyniosły, 1 buk zwyczajny oraz 1 wiąz szypułkowy.