Wydawca treści Wydawca treści

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Nasz kraj jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Miarą kluczowej roli sektora leśno-drzewnego w naszej gospodarce jest to, że wypracowuje on ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł.

Las daje pracę

Lasy Państwowe należą do czołówki największych pracodawców w Polsce. Ale las i drewno zapewniają też utrzymanie pracownikom kilku tysięcy prywatnych zakładów usług leśnych, którzy na zlecenie zajmują się m.in. sadzeniem drzew i ich pielęgnacją, pozyskaniem drewna i jego wywozem, a przede wszystkim osobom zatrudnionym w kilkudziesięciu tysiącach firm tworzących przemysł drzewny, meblarski, papierniczy. W sumie to aż 375 tys. Polaków. Statystycznie co setny mieszkaniec naszego kraju pracuje w sektorze związanym z leśnictwem i przetwórstwem drewna.

Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin. Aż ok. 60% wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich.

Sektor leśno-drzewny wytwarza 2 proc. polskiego PKB

  • 2 proc. polskiego PKB wytwarza sektor leśno-drzewny.
  • 4. miejsce zajmuje Polska na świecie pod względem eksportu mebli, a 10. pod względem ich produkcji.
  • 50 p roc. papieru oraz 9 na 10 mebli wyprodukowanych w Polsce trafia za granicę.
  • 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego, papierniczego i meblarskiego (10 proc. całego eksportu).
  • 30 mld zł w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyciągnął od 1990 r. polski sektor drzewny (5,5 proc. wszystkich).
  • 100 kg papieru zużywa rocznie statystyczny Polak (średnia dla UE to 160 kg, dla USA – 230 kg).

Źródło: E. Ratajczak „Potencjał gospodarczy przemysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju", GUS, Warszawa 2012.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Łączą nas drzewa

Łączą nas drzewa

„Łączą nas drzewa”

 

Już 5 maja podczas ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” Lasy Państwowe wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zorganizują szereg leśnych spotkań podczas, których dzieci, młodzież i dorośli wraz z leśnikami będą brać udział w sadzeniu lasu.

 

 

Las, otaczająca nas przyroda to dziedzictwo przekazane nam przez przodków i tym samym dobro, które jesteśmy zobowiązani zostawić dla przyszłych pokoleń. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na rolę drzew w przyrodzie, na wielofunkcyjność polskich lasów oraz na globalne znaczenie drzewostanów w odniesieniu do zmian klimatu i zanieczyszczeń uwalnianych do środowiska.

 

Pamiętajmy, że lasy to:

-wielka fabryka tlenu

-dystrybutor czystego powietrza

-magazyn wody

-środowisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt

-miejsce naszego wytchnienia

 

Las jest również producent wspaniałego surowca - DREWNA.

Tak - drewno jest z lasu, drewno jest materiałem ekologicznym, odnawialnym, całkowicie biodegradowalnym i wykorzystywanym w bardzo wielu dziedzinach naszego życia.

 

Szanujmy nasze lasy, nie zaśmiecajmy ich, przestrzegajmy przepisów ochrony przeciwpożarowej. Las rośnie bardzo wolno, a płonie bardzo szybko.

 

Tylko w tym roku na terenie naszego nadleśnictwa zostanie posadzone nowe pokolenie lasu na powierzchni 167 ha, do tego celu zakupiliśmy 950 tysięcy sadzonek 25-ciu gatunków. Oczywiście mając na względzie żyzność naszych gleb większość z nich stanowi sosna, duży udział mają również dąb, buk, brzoza, olcha, świerk nie zabraknie także jodły, modrzewia, lipy, wiązu, klona oraz innych gatunków biocenotycznych.

 

W tym roku posadzimy również po raz pierwszy w naszych lasach jarzęba brekinię, nasz rodzimy gatunek jarzęba będący pod ochroną oraz dęba bezszypułkowego, który jest naszym rodzimym gatunkiem, ale ze względu na wymagania glebowe i wilgotnościowe rzadko jest sadzony w naszym regionie.

 

Niech kampania „Łączą nas drzewa”

faktycznie zwróci naszą uwagę na to dziedzictwo przyrodnicze. Opowiedzmy o nim dzieciom i wnukom.

Wybierzmy się do lasu na spacer. Korzystajmy mądrze

z naszych lasów!