Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Chrzanów jest jednym z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Chrzanów wynosi ok. 589 km2 i obejmuje:

1)      województwo małopolskie

a)      powiat chrzanowski

·         gmina Babice

·         gmina Chrzanów

·         gmina Libiąż

·         gmina Trzebinia

b)      powiat olkuski

·         gmina Bukowno

·         gmina Bolesław

c)       powiat oświęcimski

·         gmina Chełmek

2)      województwo śląskie

a)      powiat będziński

·         gmina Sławków

b)      miasto Jaworzno

c)       miasto Sosnowiec

d)      miasto Dąbrowa Górnicza

 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. powierzchnia objęta planem urządzenia lasu wynosi 20210, 6361 ha z czego powierzchnia lasów wynosi 20034,5017 ha.

Szczegółowe dane zawarte są w części opisowej planu urządzenia lasu zwanej elaboratem oraz w programie ochrony przyrody, które dostępne są do pobrania  ze strony BIP Nadleśnictwa Chrzanów


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne

Zamównie publiczne: wykonanie usług z zakresu Gospodarki Leśnej na terenie Nadleśnictwa Chrzanów w 2022 roku.

Nadleśnictwo Chrzanów zamierza przeznaczyć na powyższe zamówienie kwotę w wysokości 5 689 199,28 zł netto.

 

wartość netto

pakiet IR

950479,48

pakiet IIR

999883,42

pakiet IIIR

887789,54

pakiet IVR

921949,65

pakiet VR

736871,79

pakiet VIR

660854,05

pakiet IIM

531371,35

 

Powyższe kwoty obejmują dodatkowo wartość zamówień dodatkowych ani prawa opcji.