Wydawca treści Wydawca treści

OCHRONA LASU

Działania monitoringowe prowadzone w 2015 roku  na terenie RDLP w Katowicach

·         Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26186205/Formularz_nr_3_RDLP_Katowice_2015.xlsx

 

·         Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby

http://www.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-lasu1#.VqsVNPnhC70

 

 

Działania monitoringowe prowadzone w 2014 roku  na terenie RDLP w Katowicach

·         Monitoring uszkodzeń o charakterze biotycznym

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26186205/Formularz_nr_3_RDLP_Katowice_2014.xlsx

 

·         Monitoring uszkodzeń powodowanych przez czynniki abiotyczne i grzyby

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26186205/Formularz_nr_4.xlsx

 

By zachować i powiększyć areał lasów dla przyszłych pokoleń bez ochrony lasu byłoby to niemożliwe, bo właśnie ochrona lasu to fundament działalności gospodarczej w każdym leśnictwie, gdzie ekologia, użytkowanie czy hodowla lasu wzajemnie się uzupełniają. Leśnicy nie dbają wyłącznie o drzewostany, ale obejmują opieką cały biotop i biocenozę, florę i faunę a więc glebę, wszystkie leśne piętra i mikroorganizmy.

W stabilnym ekosystemie leśnym obecność grzybów pasożytniczych, martwych i obumierających drzew oraz całego świata owadziego jest ze wszech miar pożądana.

Dlatego „liczenie robaków" nie jest wstępem do tego, by je unicestwić, nawet wtedy, gdy chodzi o groźnego dla lasu, żarłocznego chrabąszcza czy zjadającą miliardy sosnowych igieł strzygonię choinówkę. Nie chcemy także całkowicie zlikwidować pasożytów, wirusów czy grzybów nazywanych przez naukowców patogenami chorobotwórczymi, tak jak nie chcemy pozbyć się z lasu zwierząt, chociaż potrafią wyrządzać w uprawach dotkliwe szkody.

Zadaniem leśników jest natomiast gospodarować tak, by pomiędzy leśnymi organizmami była zachowana równowaga i dzięki temu ekosystem działał prawidłowo.

Żeby osiągnąć to bez uszczerbku dla przyrody, lasu i każdego jego komponentu, potrzebna jest wiedza. Trzeba przecież doskonale znać owady, mieć szeroką wiedzę o ich występowaniu, zachowaniu i biologii. Po to właśnie „liczymy robaki", ale robimy to według ściśle określonych zasad. Metody kontrolowania i liczenia owadów oraz tabele z tzw. liczbami krytycznymi (przekroczenie ich grozi zachwianiem równowagi w przyrodzie) są jednolite dla całego kraju i zawarte w „Instrukcji Ochrony Lasu", która stoi na półce u każdego leśnika.

Siatki, repelenty, osłonki

Słowa poza siatką z niczym się nie kojarzą a przemierzając leśne dukty można natknąć się na ogrodzone „polanki", plastikowe pojemniki i worki czy pędy młodych drzewek pokryte białą a nawet różową substancją lub owinięte karbowanym plastikiem. Gdzie ta ekologia, skoro w lesie, gdzie natura gra pierwsze skrzypce tyle zbędnych dodatków.

    

Grodzenie cennych domieszek gwarantuje ich przetrwanie (Fot. Kamil Myrcik)

Niestety, bez tych zabiegów wszelkie próby i wysiłki wyprowadzenia młodego pokolenia byłyby niemożliwe. Bez grodzenia siatką soczystego dęba, pachnącej jodły czy nawet sosny, ta leśna „sałata" przyciąga swym zapachem wielu amatorów młodych pędów – sarny, daniele i jelenie. Na otwartych powierzchniach wykonujemy zabezpieczenie chemiczne – czyli młode, wierzchołkowe pędy są smarowane repelentem – czyli substancją odstraszającą zwierzynę, której smak, zapach, kolor nie budzi chęci pożarcia. Starsze drzewka, którym udało się ujść przed pyskiem roślinożerców są nadal zagrożone, bo wygłodniała zwierzyna spałuje czyli zdziera warstwę młodej kory i łyka a późnym latem wyciera swędzące od łuszczącego się scypułu (skórki) poroże. To właśnie dlatego pnie młodych sosen są owinięte plastikową spiralą pomiędzy okółkami gałęzi.

        

Łączone metody ochrony lasu. Mechaniczna - palikowanie modrzewia, chemiczna - zabezpieczenie pędu wierzchołkowego repelentem (Fot. Ewelina Boruń)

 

Feromony, chodniki, wałki

U schyłku zimy rozpoczynamy monitorowanie występowania groźnego szkodnika cetyńca większego, dlatego już końcem stycznia leśnicy wywieszają złożone z plastikowych elementów pułapki, zawierające wewnątrz substancję wabiącą owady – feromon.

 

Miejsca, gdzie doszło do nagłej zmiany stosunków wodnych, zmian powstałych na skutek wystąpienia pożaru trzeba koniecznie obserwować, bowiem właśnie takie warunki upodobał sobie kolejny groźny szkodnik sosen – przypłaszczek granatek. Aby móc zweryfikować liczbę chrząszcza owijamy wokół pni czarną, lepką folię, która nagrzewając się wabi owady.

 

Z nastaniem ciepłych majowych dni trzeba zacząć obserwować najmłodsze pokolenie lasu, bo to czas gdy sadzonki sosny, świerka i modrzewia na uprawach są zagrożone przez matowo brązowe, krępe szeliniaki. Ogryzają na młodych strzałkach i bocznych pędach korę płatami, aż do bielu. Mogą też żerować na szyjkach korzeniowych wygryzając plackowate rany i czasami zupełnie przegryzając strzałki. To właśnie ze względu na ogromne zagrożenie udatności naszych upraw na ich powierzchniach można dostrzec pozostawione wałki sosnowe, rozłożone równomiernie, jednostronnie okorowane – nikt o nich nie zapomniał a są najlepszą metodą zwabienia chrząszczy i wstępnej weryfikacji ich liczebności.

 

Nie mniej zagrożone są także nieco starsze drzewostany, bo kilkumetrowe już młodniki należy obserwować by ich pędy i liście nie zostały skonsumowane przez zwójki. Gdy liczebności gąsienic zwójek – sosnóweczki, żywiczaneczki czy zieloneczki – są znaczne może do zniszczenia wszystkich młodych pędów i pączków sosen lub gołożeru w przypadku gatunków liściastych, czyli całkowitego zniszczenia listowia/igliwia, w tym szczególnym momencie wzrostu i odkładania się przyrostu.

Pełnia lata także zawiera w sobie konieczność dalszej obserwacji dojrzałych drzewostanów sosnych. Ponownie leśnicy wywieszają plastikowe pułapki zawierające feromon, który wabi samce brudnicy mniszki nocnego motyla, którego masowy pojaw – gradacja – ogołociła już wiele polskich lasów. Obserwując liczbę odłowionych do pułapek samców leśnicy prognozują termin wystąpienia rójki – wówczas przemierzają swe drzewostany poszukując siedzących na pniach samic. Dzięki rzetelnej pracy, poprzez ocenę wstępną mogą w porę przygotować się do masowego pojawu brudnicy, której gradacje prowadzą do całkowitego lub częściowego zniszczenia aparatu asymilacyjnego drzew. W zależności od różnych czynników, szczególnie abiotycznych, uszkodzone drzewa regenerują utracone igliwie lub zamierają. Zniszczenie aparatu asymilacyjnego i późniejsza jego regeneracja powodują zahamowanie przyrostu drzew. Ponadto zmniejsza ich odporność na infekcje grzybowe oraz inwazje innych organizmów szkodliwych a szczególnie szkodników wtórnych.

 

Natomiast u schyłku roku z nastaniem pierwszych przymrozków, kiedy larwy, gąsienice czy poczwarki przemieszczają się pod pokrywę listowia do wierzchnich warstw gleby – ściółki – leśnicy wykonują ostatnią czynność nazwaną „Jesiennymi poszukiwaniami szkodników pierwotnych w ściole". W oparciu o przyjęty schemat postępowania z użyciem metalowych ramek, pod pniem sosny wykonuje się skrupulatne przeszukanie ściółki, zbierając leśne szkodniki i odnotowując wszystkie znalezione owady.

 

Cyklicznie, rok po roku obserwujemy i dbamy o nasze lasy. Staramy się wykorzystywać neutralne metody i środki, których wpływ na przyrodę lasu będzie nieistotny. Wspomniane feromony i repelenty nie oddziałują negatywnie na rośliny i zwierzęta. Dopiero w przypadku realnego zagrożenia wystąpienia gradacji, po uprzedniej konsultacji i aprobacie jednostki nadrzędnej i specjalistycznych Zespołów Ochrony Lasu, wykonujemy zabiegi lotnicze lub z wykorzystaniem sprzętu naziemnego przystępujemy do ich zwalczania.

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nadleśnictwo Chrzanów zaliczone jest do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego, co oznacza że lasy nadleśnictwa są bardzo palne. Średniorocznie w nadleśnictwie wybucha kilkadziesiąt pożarów lasu.

Nadleśnictwo Chrzanów posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z trzech współpracujących ze sobą dostrzegalni przeciwpożarowych koordynowanych przez osobę pełniącą dyżur w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym nadleśnictwa (PAD), współpracujących ponadto z dostrzegalniami z nadleśnictw sąsiednich (Siewierz, Olkusz, Katowice, Krzeszowice). Celem szybkiego reagowania łączność zapewniona jest poprzez radiotelefony.

                  

Widok z dostrzegalni przeciwpożarowej (Fot. Łukasz Poczęsny)

Nasze Nadleśnictwo posiada dwie bazy sprzętu przeciwpożarowego zlokalizowane w leśnictwach Kroczymiech oraz Szczakowa. Zaopatrzenie wodne opiera się o punkty czerpania wody zlokalizowane w leśnictwach: Mętków, Żarki, Kroczymiech, Chełmek, Podłęże, Bukowno, Szczakowa oraz o sieć hydrantów. Dostępność terenów leśnych oparta jest o rozbudowaną sieć dojazdów pożarowych.

Wnętrze dostrzegalni (Fot. Łukasz Poczęsny)

W przypadku wystąpienia pożaru lasu do akcji gaśniczej włączane są samoloty gaśnicze stacjonujące w Leśnej Bazie Lotniczej w Rybniku.

Na terenie Nadleśnictwa Chrzanów zlokalizowany jest Pomocniczy Punkt Pomiarowy (punkt meteorologiczny), w którym oprócz automatycznych pomiarów meteorologicznych wykonywanych przez specjalistyczny sprzęt, codziennie o godzinie 9.00 w okresie zagrożenia pożarowego tj. od połowy marca do połowy października wykonuje się pomiary wilgotności ścioły (wierzchnia warstwa gleby). Pomiary te służą do określenia stopnia zagrożenia pożarowego danego dnia.

 

 

 

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie

            Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chrzanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnej nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Babice.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 1397/1  położoną w obr. ew. Zagórze, o powierzchni 0,3160ha i użytku RVI – Grunty orne. Działka ta objęta jest księgą wieczystą nr KR1C/00073204/4 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie.

Działka położona jest w południowo – wschodniej części miejscowości Zagórze. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej ogólnodostępnej ( działka nr 2498, własności Gminy Babice). W otoczeniu nieruchomości lub bezpośrednio przez jej obszar przebiegają sieci infrastruktury technicznej: elektryczna, wodociągowa, gazowa. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do czworokąta  ( przeciętna szerokość: 33m, przeciętna długość 97m). Teren działki jest w niewielkim stopniu nachylony w kierunku  południowo-wschodnim. Wzdłuż granicy zachodniej i wschodniej działki zlokalizowane są drogi dojazdowe do istniejącej zabudowy mieszkaniowej położonej na nieruchomościach sąsiednich (ustanowione służebności gruntowe zgodnie z wpisem w Dziale III KW). Pozostała część działki porośnięta jest drzewami sosny i brzozy oraz trawą.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babice szacowana nieruchomość położona jest na: Terenach perspektywicznego rozwoju zabudowy oraz Terenach, dla których szczegółowe warunki zagospodarowania określi studium krajobrazowe.

Nieruchomość nie jest objęta umową najmu.  Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. W dziale III księgi wieczystej widnieją następujące ograniczenia dotyczące działki nr 1397/1:

- Służebność drogi koniecznej przebiegającej pasem o szerokości 5 metrów wzdłuż zachodniej granicy działki numer 1397/1 i na całej jej długości na rzecz każdoczesnego właściciela działek numer 1396/1, 1396/2, 1384/1 i 1384/2 położonych w Zagórzu

- Służebność drogi koniecznej, który to szlak o szerokości 4 m zawiera się między punktaki 1-2-6-7-10-16-17-9-8-3-4-5-1 zaznaczonymi na "mapie z projektem służebności drogowej do działek 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/5, 1383/6, 1380/1 i 1380/2", sporządzonej przez biegłego geodetę J. P. wedle wariantu VI, będącej załącznikiem do opinii z dnia 26 listopada 2013 roku, na działce położonej w Zagórzu, Gmina Babice, oznaczonej numerem 1397/1 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00073204/4 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Zagórzu, Gmina Babice, składającej się z działek numer: 1383/2 (z podziału której powstała działka nr 1383/10 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00095611/0, i działka nr: 1383/9 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00076345/5), 1383/3 (z podziału której powstała działka nr 1383/12 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00095611/0 i działka nr 1383/11 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00076345/5), 1383/4 (z podziału której powstała działka nr 1383/13 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00095610/3 oraz działka nr 1383/14 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00095609/3, i działka nr 1383/15 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00076345/5), 1383/5 i 1383/6 objętych księgą wieczystą nr KR1C/00076345/5, oraz działek numer: 1380/1 i 1380/2 (ze zniesienia, a potem podziału powstała działka 2956/1 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00095610/3, działka 2956/2 objęta księgą wieczystą nr KR1C/00095609/3, i działka 2956/3 objęta księgą wieczystą kw.nr KR1C/00076424/3).

- Służebność drogi koniecznej na działce położonej w Zagórzu, Gmina Babice, oznaczonej numerem 1397/1, objętej niniejszą księgą wieczystą, który to szlak o szerokości 4 metrów zawiera się między punktami 1-2-6-7-10-9-8-3-4-5-1, zaznaczonymi na mapie z projektem służebności drogowej dla działek numer 1383/7 i 1383/8 sporządzonej przez biegłego geodetę J. P. wedle wariantu i będącej załącznikiem do opinii z dnia 26 listopada 2013 roku, która to mapa wraz z opinią stanowi integralną część postanowienia stanowiącego podstawę prawną niniejszego wpisu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Zagórzu, Gmina Babice, składającej się z działek numer 1383/7 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00097048/6 i numer 1383/8 objętej księgą wieczystą nr KR1C/00095618/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 189 600zł /słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych/ netto. Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

W terminie od dnia 19.05.2020 r. do dnia 21.05.2020 r. w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów (ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów), pokój nr 8,9 w godz. 12:00 - 14:00 można zapoznać się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2021r. o godz. 1000 w siedzibie Nadleśnictwa Chrzanów (ul. Oświęcimska 31, 32-500 Chrzanów,) lub w uzasadnionym ze względów epidemicznych przypadku na parkingu przed siedzibą Nadleśnictwa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium w wysokości 20 000 zł /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ wnoszone w pieniądzu należy wpłacać do dnia 26.05.2021r. na konto Nadleśnictwa Chrzanów nr 47 2030 0045 1110 0000 0043 5080 w BNP Paribas Bank Polska S.A. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego w terminie do dnia 26.05.2021r. do godz. 14.00.  W tytule przelewu należy podać: „wadium w przetargu na sprzedaż - działka nr  1397/1, obręb  Zagórze, gmina Babice”. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet  ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 (trzech) dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu.

Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, zawiadomi pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 2 (dwa) dni przed podpisaniem aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100% ceny brutto osiągniętej w przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Nadleśnictwa Chrzanów, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów, o czym niezwłocznie poinformuje w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

            Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien przedstawić komisji przetargowej dokument umożliwiający sprawdzenie tożsamości uczestnika.

Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych, podatków oraz ogłoszeń w prasie. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.

Przetarg odbędzie się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007r. /Dz.U. Nr 78, poz. 532/.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chrzanów

Mgr inż. Andrzej Berkowski