Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

 

Gospodarka Łowiecka prowadzona jest w oparciu o ustawę „Prawo Łowieckie" z 1995 roku.

Na terenie Nadleśnictwa Chrzanów znajduje się 11 obwodów łowieckich, z czego 10 stanowią obwody dzierżawione, w których gospodarkę łowiecką prowadzą Koła Łowieckie, a jeden jest obwodem wyłączonym z wydzierżawiania i stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym gospodarkę łowiecką prowadzi nasze Nadleśnictwo. W ramach gospodarki łowieckiej w OHZ prowadzimy zagrodową hodowlę daniela.

Na terenie naszego Nadleśnictwa występuje większość gatunków zwierząt łownych. W zakresie zwierzyny grubej są to jeleń, daniel, sarna i dzik. Stwierdzana jest również obecność łosia będącego gatunkiem łownym podlegającym jednak całorocznej ochronie. Liczna jest również zwierzyna drobna w postaci takich gatunków jak: lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, zając, bażant, kuropatwa.

 Corocznie w miesiącu lutym przeprowadzana jest inwentaryzacja zwierzyny łownej. Podczas ostatniej inwentaryzacji stwierdzono, że na terenie Nadleśnictwa Chrzanów występuje ok. 280 jeleni, 70 danieli, 12 łosi, blisko 2000 saren i 670 dzików.                          

 

                 

                                                                                                          

 Zimą przy grubej pokrywie śnieżnej leśnicy i myśliwi dokarmiają zwierzynę (Fot. Kamil Myrcik)

   
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY W OHZ DULOWA

PUNKT SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ DZICZYZNY W OHZ DULOWA

Nadleśnictwo Chrzanów informuje, że z dniem 01.04.2021 r. na terenie zarządzanego Ośrodka Hodowli Zwierzyny  Lasów Państwowych "Dulowa" uruchamia sprzedaż bezpośrednią tusz zwierzyny tj. jeleni, danieli, saren i dzików. Sprzedaż dotyczy zwierzyny w skórze (wypatroszonej).

Punkt sprzedaży bezpośredniej posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny: 120356023,
nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chrzanowie.

Zamówienia prosimy składać pisemnie na poniższy adres:

Nadleśnictwo Chrzanów

Ul. Oświęcimska 31

32-500 Chrzanów

 

lub na adres mail: chrzanow@katowice.lasy.gov.pl

 

Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w punkcie zlokalizowanym pod poniższym adresem (odbiór tusz):

Ul. Tenczyńska 11, Dulowa, 32-545 Karniowice

 

Odbiór tuszy nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wg kolejności zgłoszeń:

- z leśniczym leśnictwa Dulowa tel. 660 492 563

lub

- z specjalistą w dziale gospodarki leśnej zajmujący się gospodarką łowiecką tel. 668 125 284

 

Osoby chętne do zakupu dziczyzny pochodzącej z zarządzanego OHZ-tu proszone są o zapoznanie się z regulaminem sprzedaży, dostępnym do pobrania poniżej i postępowania zgodnie z jego wskazówkami.

Realizacja zamówień będzie odbywała się zgodnie z terminami polowań ustalonymi w prawie łowieckim, tj.

 1. Dziki – cały rok

 2. Sarny

  Rogacze – od 11.05 do 30.09

  Kozy, koźlęta – od 01.10 do 15.01

 3. Daniele – od 01.09 do końca lutego

 4. Jelenie

  Byki – od 21.08 do  końca lutego

  Łanie – od 01.09 do 15.01

  Cielęta – od 01.09 do końca lutego

 

 

Zapraszamy do składania zamówień.

Poniżej do pobrania, oprócz regulaminu sprzedaży PSBD i cennika sprzedaży tusz dziczyzny, druk ułatwiający dokonanie ewentualnego zamówienia.