Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

 

Gospodarka Łowiecka prowadzona jest w oparciu o ustawę „Prawo Łowieckie" z 1995 roku.

Na terenie Nadleśnictwa Chrzanów znajduje się 11 obwodów łowieckich, z czego 10 stanowią obwody dzierżawione, w których gospodarkę łowiecką prowadzą Koła Łowieckie, a jeden jest obwodem wyłączonym z wydzierżawiania i stanowi Ośrodek Hodowli Zwierzyny, w którym gospodarkę łowiecką prowadzi nasze Nadleśnictwo. W ramach gospodarki łowieckiej w OHZ prowadzimy zagrodową hodowlę daniela.

Na terenie naszego Nadleśnictwa występuje większość gatunków zwierząt łownych. W zakresie zwierzyny grubej są to jeleń, daniel, sarna i dzik. Stwierdzana jest również obecność łosia będącego gatunkiem łownym podlegającym jednak całorocznej ochronie. Liczna jest również zwierzyna drobna w postaci takich gatunków jak: lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, zając, bażant, kuropatwa.

 Corocznie w miesiącu lutym przeprowadzana jest inwentaryzacja zwierzyny łownej. Podczas ostatniej inwentaryzacji stwierdzono, że na terenie Nadleśnictwa Chrzanów występuje ok. 280 jeleni, 70 danieli, 12 łosi, blisko 2000 saren i 670 dzików.                          

 

                 

                                                                                                          

 Zimą przy grubej pokrywie śnieżnej leśnicy i myśliwi dokarmiają zwierzynę (Fot. Kamil Myrcik)

   
 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Akcja ,,Bezpieczne wakacje 2020''

Akcja ,,Bezpieczne wakacje 2020''

W dniach 3-5 lipca br. komendant Straży leśnej Nadleśnictwa Chrzanów zorganizowała akcję lokalną wraz z posterunkami Straż leśnej Nadleśnictwa Olkusz i Złoty Potok. Akcja objęła swym zasięgiem Nadleśnictwa Olkusz i Chrzanów, 4 Leśnictwa w nadleśnictwie Olkusz i 5 w Nadleśnictwie Chrzanów. W sumie nałożono 9 mandatów – za kwotę 2200 zł i 10 pouczeń przyczyną nałożenia mandatów były nieuprawniony wjazd do lasu, płoszenie zwierząt, puszczanie psa luzem, palenie ognia w lesie. Akcja miała na celu przede wszystkim uczulenie społeczeństwa na poszanowanie zasad obowiązujących na terenach leśnych jak również ograniczenie wjazdu na tereny leśne dla quadów i motocykli terenowych powszechnie penetrujących drogi i inne obszary leśne na terenie obu nadleśnictw.

Akcja organizowana jest lokalnie od 3 lat, dzięki zaangażowaniu Strażników Leśnych trzech nadleśnictw przynosi efekty podnosząc świadomość społeczeństwa w zakresie poszanowania lasów

Tego typu akcje będą kontynuowane w przyszłości - zapowiada Komendant chrzanowskiej Straży Leśnej.