Asset Publisher Asset Publisher

Sadzimy 1000 drzew na minutę

 

Sadzenie drzew na terenie Nadleśnictwa Chrzanów

z hasłem akcji „1000 drzew na minutę”

 

Właśnie zakończyliśmy tegoroczne sadzenie drzew, które po raz kolejny odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji Lasów Państwowych „1000 drzew na minutę”. Hasło promujące wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez leśników na liczbę minut w ciągu roku.

W tym roku w naszej akcji wzięły udział:przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu, członkowie Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału w Chrzanowie oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu. Uczestnicy sadzili sosnę, dęba oraz buka. Łącznie wspólnie posadziliśmy ponad 2000 młodych drzewek. Zadbaliśmy również o gatunki biocenotyczne czyli takie, które tworzą cenne domieszki w naszych drzewostanach. Wśród wysadzonych krzewów znalazły się: pigwowiec, jarząb pospolity i kalina koralowa. Ich zadaniem jest stworzenie korzystnych warunków dla bytowania zwierząt tworząc ostoje oraz bazy pokarmowe.

Akcja ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności zagadnień związanych z odnowieniem powierzchni leśnych, dbałością leśników o sadzenie różnych rodzimych gatunków drzew, istoty doboru składu gatunkowego drzewostanu do siedliska oraz rozmieszczenia gatunków na powierzchni odnowieniowej. Była to także  okazja do opowiedzenia o  konieczności zabezpieczania upraw przed zwierzyną, która corocznie powodujeznaczne szkody „zjadając” trud i czas poświęcony przez ludzi wykonujących sadzenia. Zwrócono również uwagę na rolę gatunków biocenotycznych przyczyniających się do podniesienia naturalnej odporności lasu i zwiększenia różnorodności biologicznej.