Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Nadleśnictwo Chrzanów jest jednym z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Powierzchnia zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Chrzanów wynosi ok. 589 km2 i obejmuje:

1)      województwo małopolskie

a)      powiat chrzanowski

·         gmina Babice

·         gmina Chrzanów

·         gmina Libiąż

·         gmina Trzebinia

b)      powiat olkuski

·         gmina Bukowno

·         gmina Bolesław

c)       powiat oświęcimski

·         gmina Chełmek

2)      województwo śląskie

a)      powiat będziński

·         gmina Sławków

b)      miasto Jaworzno

c)       miasto Sosnowiec

d)      miasto Dąbrowa Górnicza

 

Według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. powierzchnia objęta planem urządzenia lasu wynosi 20210, 6361 ha z czego powierzchnia lasów wynosi 20034,5017 ha.

Szczegółowe dane zawarte są w części opisowej planu urządzenia lasu zwanej elaboratem oraz w programie ochrony przyrody, które dostępne są do pobrania  ze strony BIP Nadleśnictwa Chrzanów


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ojcowie niepodległości wystawa plenerowa

Ojcowie niepodległości wystawa plenerowa

"Ojcowie Niepodległości"
wystawa plenerowa


Zapraszamy na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”, którą od 5 do 24 kwietnia można oglądać przed siedzibą Nadleśnictwa Chrzanów przy ul. Oświęcimskiej 31 w Chrzanowie w godz. 7:00-15:00 (za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dnia wolnego od pracy 18.04.2022 r.)

Wystawa składa się z 10 wolnostojących trzyplanszowych ekspozytorów.
Znajdziemy tu mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia z okresu odbudowy państwa polskiego oraz przedruki stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

W głównej części wystawy zaprezentowano sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej  tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają krótkie biogramy tych postaci, a także interesujące fotografie archiwalne z tamtych czasów.

Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze, politycy oraz działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne i religijne, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego celu: NIEPODLEGŁOŚĆ i wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

Autorami wystawy są dr Zofia Fenrych i Mateusz Lipko we współpracy z: Grzegorzem Czapskim, Maciejem Fryczem, Pawłem Miedzińskim, Magdaleną Ruczyńską, dr. Pawłem Skubiszem i prof. Włodzimierzem Suleją.

Wystawę IPN-u „Ojcowie Niepodległości” będą gościły wszystkie 38 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
W latach 2020-2023 przemierzy ponad 6 tys. kilometrów w województwach śląskim i opolskim, a także części małopolskiego i świętokrzyskiego.

Następnym miejscem prezentacji będzie Nadleśnictwo Herby, gdzie wystawę będzie można oglądać w dniach 26 kwietnia-15 maja